Дүгнэх журам

logo

Монголын хүүхдийн спортын V их наадмын дүгнэх журам

Монголын хүүхдийн спортын V их наадмын дүгнэх журам

Албан ёсны түнш

Мэдээллийн түнш

Хамтрагч байгууллагууд