Наадмыг зохион байгуулах хороо

logo

Монголын хүүхдийн спортын V их наадмыг Зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүнийг Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолоор томилсон болно.

Зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай хамтарсан тушаал

Албан ёсны түнш

Мэдээллийн түнш

Хамтрагч байгууллагууд