Байт харваа / Холимог баг / 1 эр, 1 эм

Шигшээ харваа

sports

09/15 14:00

 • Орхон -

 • -

sports

09/15 14:00

 • Сүхбаатар дүүрэг - 6

 • Архангай - 0

sports

09/15 14:00

 • Өмнөговь - 5

 • Төв - 4

sports

09/15 14:00

 • Баянзүрх - 6

 • Дархан-Уул - 0

sports

09/15 14:00

 • Орхон - 6

 • Сүхбаатар дүүрэг - 0

sports

09/15 14:00

 • Баянзүрх - 6

 • Өмнөговь - 0

sports

09/15 14:00

 • Орхон - 6

 • Баянзүрх - 6

Хүрэл медалийн тоглолт

sports

09/15 14:00

 • Сүхбаатар дүүрэг - 6

 • Өмнөговь - 0