Хөнгөн атлетик / Охид / 4х100м

Шигшээ гүйлт / 2015-09-14 19:00

Оролцогчид Байр Оноо Мэдээлэл
Дундговь
хасагдсан
Дархан-Уул
1 52.54
Хэнтий
2 54.92
Дорнод
2 54.16
Өвөрхангай
3 55.16
Хөвсгөл
6 Хасагдсан