Шатар / Охид

Тоглолтууд
2015-09-14
15:00 1 тойрог
Хүслэн Т / Дорнод
1 : 0
Маралгуа Г / Багануур
15:00 1 тойрог
Отгонсувд Б / Говь-Алтай
1 : 0
Лхагвадолгор С / Өвөрхангай
15:00 1 тойрог
Буянзаяа А / Хэнтий
1 : 0
Удвал Б / Багануур
15:00 1 тойрог
Саруул Ц / Баянзүрх
0 : 1
Мөнхзул Т / Баянгол
2015-09-15
09:00 2-р тойрог
Хүслэн Т / Дорнод
0 : 1
Отгонсувд Б / Говь-Алтай
09:00 2-р тойрог
Лхагвадолгор С / Өвөрхангай
0 : 1
Буянзаяа А / Хэнтий
09:00 2-р тойрог
Удвал Б / Багануур
0 : 1
Саруул Ц / Баянзүрх
09:00 2-р тойрог
Мөнхзул Т / Баянгол
1 : 0
Маралгуа Г / Багануур
15:00 3-р тойрог
Отгонсувд Б / Говь-Алтай
1 : 0
Маралгуа Г / Багануур
15:00 3-р тойрог
Буянзаяа А / Хэнтий
0.5 : 0.5
Хүслэн Т / Дорнод
15:00 3-р тойрог
Саруул Ц / Баянзүрх
0.5 : 0.5
Лхагвадолгор С / Өвөрхангай
15:00 3-р тойрог
Мөнхзул Т / Баянгол
1 : 0
Удвал Б / Багануур
2015-09-16
15:00 4-р тойрог
Отгонсувд Б / Говь-Алтай
1 : 0
Буянзаяа А / Хэнтий
15:00 4-р тойрог
Хүслэн Т / Дорнод
1 : 0
Саруул Ц / Баянзүрх
15:00 4-р тойрог
Лхагвадолгор С / Өвөрхангай
0.5 : 0.5
Мөнхзул Т / Баянгол
15:00 4-р тойрог
Маралгуа Г / Багануур
0.5 : 0.5
Удвал Б / Багануур
2015-09-17
09:00 5-р тойрог
Буянзаяа А / Хэнтий
0.5 : 0.5
Маралгуа Г / Багануур
09:00 5-р тойрог
Саруул Ц / Баянзүрх
0 : 1
Отгонсувд Б / Говь-Алтай
09:00 5-р тойрог
Мөнхзул Т / Баянгол
1 : 0
Хүслэн Т / Дорнод
09:00 5-р тойрог
Удвал Б / Багануур
1 : 0
Лхагвадолгор С / Өвөрхангай
15:00 6-р тойрог
Буянзаяа А / Хэнтий
1 : 0
Саруул Ц / Баянзүрх
15:00 6-р тойрог
Отгонсувд Б / Говь-Алтай
0 : 1
Мөнхзул Т / Баянгол
15:00 6-р тойрог
Хүслэн Т / Дорнод
0 : 1
Удвал Б / Багануур
15:00 6-р тойрог
Лхагвадолгор С / Өвөрхангай
1 : 0
Маралгуа Г / Багануур
2015-09-18
14:00 7-р тойрог
Саруул Ц / Баянзүрх
0 : 1
Маралгуа Г / Багануур
14:00 7-р тойрог
Мөнхзул Т / Баянгол
0.5 : 0.5
Буянзаяа А / Хэнтий
14:00 7-р тойрог
Удвал Б / Багануур
0.5 : 0.5
Отгонсувд Б / Говь-Алтай
14:00 7-р тойрог
Лхагвадолгор С / Өвөрхангай
0.5 : 0.5
Хүслэн Т / Дорнод