Шатар / Хөвгүүд

Тоглолтууд
2015-09-14
15:00 1 тойрог
Энх-Од Э / Сүхбаатар аймаг
0 : 1
Агьбилэг Ү / Баянзүрх
15:00 1 тойрог
Чингүүн О / Баянзүрх
0 : 1
Амартүвшин Г / Чингэлтэй
15:00 1 тойрог
Гарьдмагнай Б / Баянзүрх
1 : 0
Батжаргал Э / Орхон
15:00 1 тойрог
Болдоо Э / Баянзүрх
1 : 0
Билгүүн Б / Баянгол
2015-09-15
09:00 2-р тойрог
Энх-Од Э / Сүхбаатар аймаг
0 : 1
Чингүүн О / Баянзүрх
09:00 2-р тойрог
Амартүвшин Г / Чингэлтэй
0 : 1
Гарьдмагнай Б / Баянзүрх
09:00 2-р тойрог
Батжаргал Э / Орхон
0 : 1
Болдоо Э / Баянзүрх
09:00 2-р тойрог
Агьбилэг Ү / Баянзүрх
1 : 0
Билгүүн Б / Баянгол
15:00 3-р тойрог
Чингүүн О / Баянзүрх
0 : 1
Агьбилэг Ү / Баянзүрх
15:00 3-р тойрог
Гарьдмагнай Б / Баянзүрх
0 : 1
Энх-Од Э / Сүхбаатар аймаг
15:00 3-р тойрог
Болдоо Э / Баянзүрх
1 : 0
Амартүвшин Г / Чингэлтэй
15:00 3-р тойрог
Билгүүн Б / Баянгол
0 : 1
Батжаргал Э / Орхон
2015-09-16
15:00 4-р тойрог
Чингүүн О / Баянзүрх
0 : 1
Гарьдмагнай Б / Баянзүрх
15:00 4-р тойрог
Энх-Од Э / Сүхбаатар аймаг
0.5 : 0.5
Болдоо Э / Баянзүрх
15:00 4-р тойрог
Амартүвшин Г / Чингэлтэй
0 : 1
Билгүүн Б / Баянгол
15:00 4-р тойрог
Агьбилэг Ү / Баянзүрх
1 : 0
Батжаргал Э / Орхон
2015-09-17
09:00 5-р тойрог
Гарьдмагнай Б / Баянзүрх
1 : 0
Агьбилэг Ү / Баянзүрх
09:00 5-р тойрог
Батжаргал Э / Орхон
0 : 1
Амартүвшин Г / Чингэлтэй
09:00 5-р тойрог
Болдоо Э / Баянзүрх
1 : 0
Чингүүн О / Баянзүрх
09:00 5-р тойрог
Билгүүн Б / Баянгол
1 : 0
Энх-Од Э / Сүхбаатар аймаг
15:00 6-р тойрог
Гарьдмагнай Б / Баянзүрх
1 : 0
Болдоо Э / Баянзүрх
15:00 6-р тойрог
Чингүүн О / Баянзүрх
1 : 0
Билгүүн Б / Баянгол
15:00 6-р тойрог
Энх-Од Э / Сүхбаатар аймаг
1 : 0
Батжаргал Э / Орхон
15:00 6-р тойрог
Агьбилэг Ү / Баянзүрх
1 : 0
Амартүвшин Г / Чингэлтэй
2015-09-18
14:00 7-р тойрог
Болдоо Э / Баянзүрх
0.5 : 0.5
Агьбилэг Ү / Баянзүрх
14:00 7-р тойрог
Билгүүн Б / Баянгол
0 : 1
Гарьдмагнай Б / Баянзүрх
14:00 7-р тойрог
Батжаргал Э / Орхон
0.5 : 0.5
Чингүүн О / Баянзүрх
14:00 7-р тойрог
Амартүвшин Г / Чингэлтэй
0.5 : 0.5
Энх-Од Э / Сүхбаатар аймаг