Ширээний теннис / Ганцаарчилсан / Хөвгүүд

Хэсгийн дүн

А хэсэг

B хэсэг

Тоглолтууд
2015-09-09
10:40
Мөнхсайхан Б / Сүхбаатар дүүрэг
3 : 1
Билгүүн Б / Сүхбаатар дүүрэг
2015-09-15
10:00
Хүслэн О / Орхон
3 : 0
Оргил Э / Сүхбаатар дүүрэг
10:00
Билэгжаргал п / Сэлэнгэ
3 : 0
Билгүүн Б / Сүхбаатар дүүрэг
10:00
Мөнхсайхан Б / Сүхбаатар дүүрэг
3 : 0
Бат-ирээдүй Г / Сүхбаатар дүүрэг
10:00
Галтмөндөр О / Орхон
3 : 0
Сэр Од Г / Хөвсгөл
10:20
Нацагдаваа Ө / Сүхбаатар дүүрэг
3 : 1
Цэнд Очир Н / Чингэлтэй
10:20
Барсболд Т / Сүхбаатар дүүрэг
0 : 3
Тэмүүлэн М / Сүхбаатар дүүрэг
10:20
Эгшиглэн Б / Чингэлтэй
3 : 1
Эрдэнэбаяр Ч / Чингэлтэй
10:20
Чулуудай Г / Чингэлтэй
3 : 1
Баттөмөр Б / Баянхонгор
10:40
Бат-ирээдүй Г / Сүхбаатар дүүрэг
1 : 3
Цэнд Очир Н / Чингэлтэй
10:40
Хүслэн О / Орхон
3 : 0
Сэр Од Г / Хөвсгөл
10:40
Оргил Э / Сүхбаатар дүүрэг
3 : 2
Баттөмөр Б / Баянхонгор
11:00
Чулуудай Г / Чингэлтэй
3 : 1
Барсболд Т / Сүхбаатар дүүрэг
11:00
Галтмөндөр О / Орхон
3 : 1
Тэмүүлэн М / Сүхбаатар дүүрэг
11:00
Билэгжаргал п / Сэлэнгэ
2 : 3
Эрдэнэбаяр Ч / Чингэлтэй
11:00
Нацагдаваа Ө / Сүхбаатар дүүрэг
1 : 3
Эрдэнэбаяр Ч / Чингэлтэй
11:20
Мөнхсайхан Б / Сүхбаатар дүүрэг
3 : 2
Цэнд Очир Н / Чингэлтэй
11:20
Билгүүн Б / Сүхбаатар дүүрэг
0 : 3
Эрдэнэбаяр Ч / Чингэлтэй
11:20
Сэр Од Г / Хөвсгөл
1 : 3
Тэмүүлэн М / Сүхбаатар дүүрэг
11:20
Хүслэн О / Орхон
3 : 0
Баттөмөр Б / Баянхонгор
11:40
Бат-ирээдүй Г / Сүхбаатар дүүрэг
0 : 3
Эгшиглэн Б / Чингэлтэй
11:40
Галтмөндөр О / Орхон
2 : 3
Чулуудай Г / Чингэлтэй
11:40
Оргил Э / Сүхбаатар дүүрэг
1 : 3
Барсболд Т / Сүхбаатар дүүрэг
11:40
Билэгжаргал п / Сэлэнгэ
3 : 0
Нацагдаваа Ө / Сүхбаатар дүүрэг
14:00
Цэнд Очир Н / Чингэлтэй
0 : 3
Эгшиглэн Б / Чингэлтэй
14:00
Мөнхсайхан Б / Сүхбаатар дүүрэг
3 : 2
Эрдэнэбаяр Ч / Чингэлтэй
14:00
Хүслэн О / Орхон
3 : 2
Тэмүүлэн М / Сүхбаатар дүүрэг
14:00
Баттөмөр Б / Баянхонгор
3 : 1
Барсболд Т / Сүхбаатар дүүрэг
14:20
Оргил Э / Сүхбаатар дүүрэг
0 : 3
Галтмөндөр О / Орхон
14:20
Сэр Од Г / Хөвсгөл
0 : 3
Чулуудай Г / Чингэлтэй
14:20
Барсболд Т / Сүхбаатар дүүрэг
3 : 2
Сэр Од Г / Хөвсгөл
14:20
Билгүүн Б / Сүхбаатар дүүрэг
0 : 3
Нацагдаваа Ө / Сүхбаатар дүүрэг
14:20
Бат-ирээдүй Г / Сүхбаатар дүүрэг
0 : 3
Билэгжаргал п / Сэлэнгэ
14:40
Мөнхсайхан Б / Сүхбаатар дүүрэг
3 : 2
Эгшиглэн Б / Чингэлтэй
14:40
Эрдэнэбаяр Ч / Чингэлтэй
3 : 1
Нацагдаваа Ө / Сүхбаатар дүүрэг
14:40
Хүслэн О / Орхон
3 : 0
Барсболд Т / Сүхбаатар дүүрэг
14:40
Чулуудай Г / Чингэлтэй
3 : 0
Тэмүүлэн М / Сүхбаатар дүүрэг
15:00
Билгүүн Б / Сүхбаатар дүүрэг
3 : 1
Бат-ирээдүй Г / Сүхбаатар дүүрэг
15:00
Цэнд Очир Н / Чингэлтэй
0 : 3
Билэгжаргал п / Сэлэнгэ
15:00
Сэр Од Г / Хөвсгөл
3 : 1
Оргил Э / Сүхбаатар дүүрэг
15:00
Баттөмөр Б / Баянхонгор
2 : 3
Галтмөндөр О / Орхон
15:20
Хүслэн О / Орхон
2 : 3
Чулуудай Г / Чингэлтэй
15:20
Эгшиглэн Б / Чингэлтэй
3 : 1
Билэгжаргал п / Сэлэнгэ
15:20
Мөнхсайхан Б / Сүхбаатар дүүрэг
3 : 2
Нацагдаваа Ө / Сүхбаатар дүүрэг
15:20
Барсболд Т / Сүхбаатар дүүрэг
1 : 3
Галтмөндөр О / Орхон
15:40
Цэнд Очир Н / Чингэлтэй
3 : 2
Билгүүн Б / Сүхбаатар дүүрэг
15:40
Эрдэнэбаяр Ч / Чингэлтэй
3 : 0
Бат-ирээдүй Г / Сүхбаатар дүүрэг
15:40
Баттөмөр Б / Баянхонгор
2 : 3
Сэр Од Г / Хөвсгөл
15:40
Тэмүүлэн М / Сүхбаатар дүүрэг
3 : 0
Оргил Э / Сүхбаатар дүүрэг
16:00
Чулуудай Г / Чингэлтэй
3 : 0
Оргил Э / Сүхбаатар дүүрэг
16:00
Хүслэн О / Орхон
3 : 1
Галтмөндөр О / Орхон
16:00
Мөнхсайхан Б / Сүхбаатар дүүрэг
2 : 3
Билэгжаргал п / Сэлэнгэ
16:00
Нацагдаваа Ө / Сүхбаатар дүүрэг
3 : 0
Бат-ирээдүй Г / Сүхбаатар дүүрэг
16:20
Тэмүүлэн М / Сүхбаатар дүүрэг
3 : 1
Баттөмөр Б / Баянхонгор
16:20
Эрдэнэбаяр Ч / Чингэлтэй
3 : 0
Цэнд Очир Н / Чингэлтэй
16:20
Эгшиглэн Б / Чингэлтэй
3 : 1
Билгүүн Б / Сүхбаатар дүүрэг
17:00
Чулуудай Г / Чингэлтэй
3 : 0
Билэгжаргал п / Сэлэнгэ
17:00
Галтмөндөр О / Орхон
0 : 3
Эгшиглэн Б / Чингэлтэй
17:00
Хүслэн О / Орхон
2 : 3
Эрдэнэбаяр Ч / Чингэлтэй
17:00
Тэмүүлэн М / Сүхбаатар дүүрэг
3 : 2
Мөнхсайхан Б / Сүхбаатар дүүрэг
2015-09-17
11:30
Чулуудай Г / Чингэлтэй
2 : 3
Эгшиглэн Б / Чингэлтэй
11:30
Эрдэнэбаяр Ч / Чингэлтэй
3 : 1
Тэмүүлэн М / Сүхбаатар дүүрэг
16:00
Эгшиглэн Б / Чингэлтэй
2 : 3
Эрдэнэбаяр Ч / Чингэлтэй
16:00 Хүрлийн төлөө
Чулуудай Г / Чингэлтэй
3 : 0
Тэмүүлэн М / Сүхбаатар дүүрэг
Хасагдах шат
Хүрэл медаль