Хөнгөн атлетик / Хөвгүүд / 4х100м

Шигшээ гүйлт / 2015-09-14 19:10

Оролцогчид Байр Оноо Мэдээлэл
Архангай
Гараанаас гараагүй
Дархан-Уул
1 45.66
Өвөрхангай
2 46.66
Хэнтий
3 46.77
Дундговь
4 47.72
Сүхбаатар дүүрэг
5 50.02