Спортын мэдээлэл

Хөнгөн атлетик / Үндсэн төрөл

Спорт холбоо:

Монголын хөнгөн атлетикийн холбоо

Холбогдох:

http://mglathletics.com/

zorigoo_sport@yahoo.com

99100530

Ерөнхийлөгч:

Л.Болд

Нарийн бичгийн дарга:

Ч.Зоригтбаатар

Лого:

Тэмцээн явагдах газрын байршил

Хөнгөн атлетик галхүү