09/10 09/11 09/12 09/13 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19
09/10 09/11 09/12 09/13 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19
sports Спортын гимнастик / Хөвгүүд / Чөлөөт хөдөлгөөн 1
sports Спортын гимнастик / Хөвгүүд / Бариултай морь 1
sports Спортын гимнастик / Хөвгүүд / Цагаригт дүүжин 1
sports Спортын гимнастик / Хөвгүүд / Харайлт 1
sports Спортын гимнастик / Хөвгүүд / Суга савлуур 1
sports Спортын гимнастик / Хөвгүүд / Турник 1
sports Спортын гимнастик / Хөвгүүд / Чөлөөт хөдөлгөөн (Баг) 1
sports Спортын гимнастик / Хөвгүүд / Олон төрөлт 1
sports Спортын гимнастик / Охид / Чөлөөт хөдөлгөөн 1
sports Спортын гимнастик / Охид / Харайлт 1
sports Спортын гимнастик / Охид / Савлуур 1
sports Спортын гимнастик / Охид / Дамжуурга 1
sports Спортын гимнастик / Охид / Чөлөөт хөдөлгөөн (Баг) 1
sports Спортын гимнастик / Охид / Олон төрөлт 1
sports Уран сайхны гимнастик / Охид / Олс 1
sports Уран сайхны гимнастик / Охид / Цагариг 1
sports Уран сайхны гимнастик / Охид / Бөмбөг 1
sports Уран сайхны гимнастик / Охид / Булав 1
sports Уран сайхны гимнастик / Охид / Цагариг тууз хосолсон (Баг) 1
sports Уран сайхны гимнастик / Охид / Олон төрөлт 1

Гимнастик / тэмцээн явагдах газрын байршил